ELiDOC

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βιβλιοθήκες
intergrated-lib

Οι βιβλιοθήκες αποτελούν το κύριο πεδίο δραστηριότητας της ELiDOC. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει έχουν στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών των βιβλιοθηκών κάθε τύπου, με έμφαση στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο αυτό έχει επιλέξει και προωθεί λύσεις:

 • για την αυτοματοποίηση του συνόλου των βασικών λειτουργιών (καταλογογράφηση, OPAC, δανεισμός, διαχείριση περιοδικών, παραγγελίες, απογραφή, κλπ.) με ολοκληρωμένα Συστήματα (V-Smart, Advance, Koha).
 • για την συστηματική και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταγραφή του υλικού τους (καταλογογράφηση, εμπλουτισμός με ψηφιακά δεδομένα, μετάπτωση δεδομένων, έλεγχος και πιστοποίηση συλλογών, κλπ.) εφαρμόζοντας κανόνες AACR2 rev., ISBD's, MARC formats, ταξινόμηση Dewey, κλπ.
 • για τη δυναμική διασύνδεση με διεθνείς πηγές και βάσεις δεδομένων μέσω εξειδικευμένων λογισμικών metasearch, Open Url, Discovery, κλπ. (MuseSearch suite, VuFind/Catmining, V-Spaces, V-Link, λύσεις OCLC, κλπ.).
 • για την ασφάλεια των δεδομένων και τη διευκόλυνση λειτουργικών διαδικασιών, όπως δανεισμός, απογραφή, επιστροφή υλικού ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης, εφαρμόζοντας τις λύσεις που προτείνει η νέα τεχνολογία RFiD για τις βιβλιοθήκες.
 • για τη φυσική τοποθέτηση και ταξιθέτηση του υλικού προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα ραφιών βιβλιοθήκης σε καλαίσθητη και λειτουργική σχεδίαση (Borgeuad Bibliotheques) καθώς και άλλα χρηστικά έπιπλα. Για τη σήμανση του υλικού διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας υλικά, ειδικά για βιβλιοθήκες και ευαίσθητο υλικό, της Γερμανικής εταιρείας Neschen, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στον τομέα αυτό.
Discovery
intergrated-lib

Ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος βιβλιογραφικών δεδομένων και επιστημονικών δημοσιευμάτων, σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία της ηλεκτρονικής φόρμας αυτών, δημιούργησε σύντομα την ανάγκη εργαλείων οριζόντιας αναζήτησης όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών του διαδικτύου.
Για τον επιστημονικό κόσμο η ανάγκη αυτή είναι κάτι που υπερβαίνει το θόρυβο της πληροφορίας που παρέχει μια αναζήτηση Google. Αποσκοπώντας στην ικανοποίηση της απαίτησης για ακριβέστερη και στοχευμένη πληροφόρηση δημιουργήθηκαν μηχανές αναζήτησης που έχουν τη δυνατότητα έρευνας σε πολλές πηγές ταυτόχρονα (federated search, metasearch) ή σε διευρυμένα ευρετήρια τα οποία δημιουργούνται δευτερογενώς μέσω ευρετηρίασης των περιγραφικών μεταδεδομένων (discovery).
H τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό είναι η γνωσιακή αναζήτηση (conceptual discovery) με αξιοποίηση λογικών σημασιολογικών διασυνδέσεων που καταγράφονται και εξάγονται από τεράστιες Βάσεις επιστημονικών δεδομένων (π.χ. το Yewno αναλύει και αξιοποιεί μια Βάση περισσότερων από 120 εκατ. τεκμηρίων).

Η ELiDOC, με τα προϊόντα που προσφέρει και υποστηρίζει, δίνει στις βιβλιοθήκες τη δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνολογιών διευρυμένης αναζήτησης, (discovery systems) προσφέροντας λύσεις που ικανοποιούν τις πιο απαιτητικές ανάγκες.

RFiD
intergrated-lib

Μεταξύ των βασικών στόχων της ELiDOC είναι η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και των επιπτώσεων και αλλαγών που οι εξελίξεις αυτές επιφέρουν στη λειτουργία των Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων, δηλαδή των χώρων στους οποίους δραστηριοποιείται.
Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων και οι εφαρμογές της στη σήμανση και την ασφάλεια του υλικού (RFiD) προσέλκυσε άμεσα το ενδιαφέρον μας και η εταιρεία έκανε σοβαρή έρευνα της διεθνούς αγοράς προκειμένου να εντοπίσει τα κατάλληλα προϊόντα και σοβαρούς συνεργάτες που εγγυώνται την ποιότητα, την καλή σχέση ποιότητας/τιμής και τη συνέχιση της παραγωγής. Με βάση τα κριτήρια αυτά η ELiDOC επέλεξε να συνεργασθεί με την Ολλανδική εταιρεία Nedap, η οποία διακρίνεται για:

 • την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της,
 • τον προσανατολισμό της προς την καινοτομία,
 • την πλήρη υποστήριξη των προτύπων που εφαρμόζονται στις βιβλιοθήκες,
 • τη συμβατότητα των προϊόντων της με ένα μεγάλο εύρος βιβλιοθηκονομικών συστημάτων (ILS),
 • την ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση (after sale support) και
 • την καλή σχέση κόστους/ποιότητας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της.
Αποθετήρια
institutional-lib

Με τον όρο "Αποθετήρια, Ψηφιακά Αρχεία, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες" εννοούμε κάθε μορφής οργανωμένη ψηφιακή συλλογή, η οποία συνδυάζει μια αναλυτική, αναζητήσιμη περιγραφή του αντικειμένου με μεταδεδομένα (metadata) και τη σύνδεση της περιγραφής αυτής με το ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να λάβει οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή (εικόνα, ψηφιακό αρχείο, αρχείο κειμένου που έχει υποστεί επεξεργασία OCR,  video, audio, κλπ καταγεγραμμένο σε ποικίλα κατά περίπτωση formats) και είναι στη διάθεση του χρήστη μέσω του κατάλληλου browser.  Η ELiDOC δραστηριοποιείται παρέχοντας λύσεις αυτοματοποίησης και υπηρεσίες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας ψηφιακού αντιτύπου και τεκμηρίωσης στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ιδρυματικό Αποθετήριο - Αφορά τις εργασίες σπουδαστών Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ταξινομημένες κατά κατηγορία (πτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές, ή άλλες). Οι εργασίες καταχωρούνται στο αποθετήριο σε μορφή ψηφιακή (PDF, image, αρχείο κειμένου που έχει υποστεί επεξεργασία OCR, κ. ά) και συνοδεύονται από περιγραφικά μεταδεδομένα και θεματικό χαρακτηρισμό (λίστες καθιερωμένων, δομημένα ευρετήρια, οντολογίες, κλπ). Η πρόσβαση είναι ανοιχτή ή περιορίζεται και διανέμεται με βάση διεθνείς κανόνες (π.χ. Creative Commons). Η Elidoc χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη Ιδρυματικών Αποθετηρίων διεθνώς αναγνωρισμένα λογισμικά ανοιχτού κώδικα όπως το DSpace και το e-Prints, ενώ Αποθετήρια αυτού του τύπου μπορούν να υποστηριχθούν και από το λογισμικό V-Smart. H τεκμηρίωση γίνεται σε format Dublin Core ή Qualified Dublin Core, καθώς και με την ελληνική πρόταση heal-Meta και η ψηφιοποίηση ακολουθεί τις καθιερωμένες καλές πρακτικές, ανάλογα με τον τύπο του υλικού. Tα Ιδρυματικά Αποθετήρια θα πρέπει να είναι ανοιχτά σε τοπικούς και διεθνείς συσσωρευτές (aggregators) και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH.
 • Ερευνητικό Αποθετήριο - Το Αποθετήριο αυτό αφορά την ερευνητική παραγωγή Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Φορέων, Ινστιτούτων, κλπ και έχει στόχο την καταγραφή και προβολή των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και των αποτελεσμάτων των ερευνών. Η δομή του ερευνητικού Αποθετηρίου είναι πιο σύνθετη από αυτήν του Ιδρυματικού και περιγράφεται από το πρότυπο CERIF. Η Elidoc χρησιμοποιεί για την αυτοματοποίηση, διαχείριση και προβολή ενός ερευνητικού Αποθετηρίου, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το βαθμό συμμόρφωσης προς το CERIF, τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα DSpace και Bibapp.
 • Πολιτιστικό Αποθετήριο - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Ένα Πολιτιστικό Αποθετήριο μπορεί να περιλάβει ποικίλο υλικό με πολιτιστική αξία, σύγχρονο ή περασμένων περιόδων (ιστορικά αρχεία, συλλογές φωτογραφιών, υλικό δημοσιευμάτων, σύνθετο υλικό εκδηλώσεων- ομιλίες- φωτογραφίες-video, κλπ). Το υλικό αυτό ψηφιοποιείται κατάλληλα, χαρακτηρίζεται ιδιοκτησιακά (υδατογράφημα, άδεια χρήσης) και τεκμηριώνεται κατάλληλα με βάση το πρότυπο που του προσιδιάζει (Dublin Core, CIDOC-CRM, Marc, κλπ). Όπως και τα προηγούμενα αποθετήρια, το υλικό πρέπει να είναι ανοιχτό προς διεθνείς και εθνικούς συσσωρευτές (Europeanna, ΕΚΤ, κλπ) μέσω πρωτοκόλλων OAI-PMH Z39.50, κ.ά. Η Elidoc υποστηρίζει λύσεις που βασίζονται σε λογισμικά ανοιχτού κώδικα όπως τα DSpace, OMEKA, ή εμπορικά λογισμικά όπως V-Smart, Luna Insight και AdLib.
CMS Πύλες
institutional-lib

Οι Κάθετες Πύλες Πληροφοριών -Vertical Information Portals (VIPs)- παρέχουν ειδήσεις, άρθρα, ψηφιακές δημοσιεύσεις και δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κάθετες πύλες, οι VIPs παρέχουν επίσης δυναμικές εφαρμογές πολυμέσων, όπως κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσης βίντεο και blogging.
Η ELiDOC παρέχει τις παρακάτω CMS λύσεις:

 • Drupal, WordPress - Τα δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου.
  Σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν τη διαχείριση του περιεχομένου ιστοσελίδων με κείμενο και ενσωματωμένα γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ήχο, χάρτες και κώδικα προγράμματος (π.χ. για εφαρμογές) που προβάλλει περιεχόμενο ή αλληλεπιδρά με τον χρήστη.
 • Grav - Το Grav απευθύνεται σε οργανισμούς, εταιρείες και άτομα που χρειάζονται ιστότοπους μικρού έως μεσαίου μεγέθους.
  Ως ένα "Flat" Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, σε αντίθεση με άλλα CMS λογισμικά που τείνουν να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων MySQL, χρησιμοποιεί αρχεία XML για την αποθήκευση του περιεχομένου.
Αναλώσιμα
institutional-lib

Η ELiDOC συνεργάζεται με αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού προκειμένου να προσφέρει στις βιβλιοθήκες τα πλέον κατάλληλα αναλώσιμα προϊόντα για τις βιβλιοθηκονομικές εργασίες.

Έχει μακρόχρονη συνεργασία με την εταιρεία Neschen, κορυφαία Γερμανική εταιρεία στην κατασκευή διαφανών αντιόξινων προστατευτικών, καθώς και υλικών συντήρησης.

Συνεργάζεται επίσης με την Αγγλική Pel (Preservation Equipment Ltd) για ειδικά υλικά και συσκευασίες αρχειοθέτησης, καθώς και ελληνικές εταιρείες για αυτοκόλλητες ετικέτες, κ.ά.

Στον τομέα των ειδικών επίπλων για βιβλιοθήκες, συνεργάζεται επί σειρά ετών με τη Γαλλική εταιρεία Borgeaud Bibliotheques, για λύσεις άψογης αισθητικής, πολλαπλών χρήσεων και μεγάλης αντοχής.

. επικοινωνήστε μαζί μας .

#

Ηρακλείου 162-164,  ΤΚ. 11142,  Ριζούπολη

 • #

  Τηλέφωνο 210 2588510

 • #

  FAX 210 2514572

 • Email info [at] elidoc.gr

Βρείτε μας στο χάρτη