ELiDOC

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Η Εταιρεία

Από τις αρχές του 2010 η ELiDOC αντιλαμβανόμενη την εξέλιξη της Τεχνολογίας και τις τάσεις της Ελληνικής Αγοράς έχει επενδύσει συστηματικά στον τομέα των Λογισμικών Open Source με έμφαση σ'αυτά που απευθύνονται στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Διερεύνησε, εντόπισε, εγκατέστησε, αξιολόγησε και απέκτησε εμπειρία, μέσω πιλοτικών εφαρμογών, σε μια σειρά Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα τα οποία καταγράφονται στη σελίδα των προϊόντων που προσφέρει και υποστηρίζει η εταιρεία.

Η ELiDOC είναι μια υψηλά εξειδικευμένη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται επίσης:

 • Στην εκπόνηση Μελετών εισαγωγής αυτοματοποίησης σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.
 • Στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών και Κέντρων Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, με αξιοποίηση state-of-the-art προϊόντων λογισμικού διεθνώς αναγνωρισμένων και καταξιωμένων (Library Management Systes, Inter Library Loan, Library Portal, κλπ.).
 • Στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Αυτοματοποίησης Μουσείων, Ιστορικών Αρχείων και Συλλογών Πολιτιστικού περιεχομένου, με αξιοποίηση αναγνωρισμένων διεθνώς προϊόντων (Digital Collection Management System).
 • Στη μελέτη, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών που αφορούν σε τομείς της αυτόματης διαχείρισης και επεξεργασίας εγγραφών (Document Management, Multimedia Development and Management), της Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης.
 • Στην αναδρομική καταλογογράφηση συλλογών βιβλιοθηκών και τη μετατροπή καταλόγων (χειρόγραφων ή ψηφιοποιημένων) σε υλοποίηση της διάταξης Marc (Unimarc), Marc21.
 • Στην ψηφιακή επεξεργασία υλικού (όλος ο κύκλος ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και περιγραφής) με αξιοποίηση του κατάλληλου εξοπλισμού και τεκμηρίωση των στοιχείων σε καθιερωμένες διατάξεις (Dublin Core, EAD, Marc και Marc21).
 • Στην ολοκληρωμένη επίβλεψη εφαρμογής μεθόδων της Πληροφορικής.
 • Στη διάθεση και υποστήριξη Λογισμικού Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-Learning Management System) που καλύπτει όλες τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών φορέων (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΤΕΕ, ΙΕΚ, Ιδιωτικές Σχολές, κλπ.) παρέχοντας δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (Virtual Classroom) καθώς και δυνατότητα, μέσω συμπληρωματικών προϊόντων (Wimba, Horizon Live) αμφίδρομης διαχείρισης ήχου και video.
 • Στην ανάπτυξη Πυλών (Portal) προβολής των υπηρεσιών ενός πολιτιστικού φορέα με διαφοροποιήσεις σε Discovery Portal, Statistical Portal, Collaboration, Learning κλπ.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ELiDOC βασίζονται σε διεθνή standards, σε αναγνωρισμένα προϊόντα και σε στελέχη υψηλού επιπέδου εμπειρίας και εξειδίκευσης, τα οποία αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Η εταιρεία είναι Ομόρρυθμος και ιδρύθηκε το 1989.

Η ELiDOC έλαβε πιστοποίηση ISO 9001:2008, την 1η Φεβρουαρίου 2011, στο αντικείμενο "Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης αυτών", η οποία ανανεώνεται ετησίως.

Η Elidoc είναι μία από τις 198 ελληνικές εταιρείες που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Γυναικών, ερχόμενη δεύτερη στην κατάταξη αξιολόγησης και επιδοτούμενη συνολικά με το ποσόν των 38 εκ. δραχμών για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής, κατάλληλης να αντιμετωπίσει την πρόκληση της διαφοροποίησης του τρόπου εργασίας  στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το ποσόν επενδύθηκε στο σύνολό του και σήμερα η εταιρεία διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξ αποστάσεως και την παροχή άρτιας εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της.

 

Στόχοι και Στρατηγική

Στόχος της ELiDOC είναι να διατηρήσει την πρωτεύουσα θέση της ως αξιόπιστος προμηθευτής αυτοματοποιημένων λύσεων στο χώρο της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.

Οι λύσεις αυτές στηρίζονται σε state of the art έτοιμα προϊόντα, διεθνώς αναγνωρισμένα, που καλύπτουν τις απαιτήσεις των καθιερωμένων σε κάθε τομέα προτύπων και διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών.

Οι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως: βιβλιοθήκες κάθε τύπου, ιστορικά αρχεία και ψηφιακά αποθετήρια, καθώς και στοχευμένες εφαρμογές προβολής και διάχυσης πολιτιστικού περιεχομένου.

Οι προσφερόμενες λύσεις είναι δοκιμασμένες με επιτυχία στο διεθνές περιβάλλον, ελεγμένες ως προς την κάλυψη των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων και με εξασφαλισμένη τεχνική υποστήριξη, εξελιξιμότητα και διαλειτουργικότητα.

Η υλοποίηση τους στο ελληνικό περιβάλλον βασίζεται σε έμπειρο, άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο διευρύνει διαρκώς τους ορίζοντες του με την παρακολούθηση των εξελίξεων και την επικαιροποίηση των γνώσεων του.

 

Επιχειρηματική Δομή
structure

 

. επικοινωνήστε μαζί μας .

#

Ηρακλείου 162-164,  ΤΚ. 11142,  Ριζούπολη

 • #

  Τηλέφωνο 210 2588510

 • #

  FAX 210 2514572

 • Email info [at] elidoc.gr

Βρείτε μας στο χάρτη