ELiDOC

Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Muse Search

To MuseSearch μπορεί να συνδέσει όλες τις πηγές intranet ή τις εξωτερικές συνδρομές μιας βιβλιοθήκης κάτω από ένα κοινό interface.

Μπορεί να αναζητήσει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές πηγές πληροφοριών παρέχοντας πλήρη, ενοποιημένα και άριστης ποιότητας αποτελέσματα σε στελέχη που ασχολούνται με τη διαχείριση της γνώσης, με τη διαμόρφωση στρατηγικής, με την συγκριτική αξιολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων, καθώς και κάθε στέλεχος ή ερευνητή που θέλει να έχει σύνθετη πληροφόρηση από πολλές πηγές όπως:

 • πηγές internet
 • βιβλιοθηκονομικές βάσεις δεδομένων (catalogues)
 • βάσεις περιεχομένων (content databases)
 • e-books, e-bookshops
 • email databases
 • εμπορικά συστήματα  (CRM, Finance, Project & Content Management)
 • εμπορικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Oracle, IBM, Informix, κλπ)
 • δικτυακά ευρετήρια (network directories)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το MuseSearch βελτιώνει την παραγωγικότητα των χρηστών, των ερευνητών και όλων όσων ασχολούνται με τη γνώση, επιτρέποντας την ανακάλυψη, πρόσβαση, ολοκληρωμένη έρευνα και ανάκτηση των σωστών πληροφοριών και υπηρεσιών από διαφορετικές απομακρυσμένες πηγές, χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο interface και με μια μόνο αναζήτηση.

Η ποιότητα και η ορθότητα των αποτελεσμάτων οφείλεται στο ότι το MuseSearch “καταλαβαίνει” την ιδιαίτερη γλώσσα και το πρωτόκολλο κάθε πηγής πληροφόρησης, ανεξάρτητα αν είναι web, SQL, telnet, ειδική, intranet, βάση δεδομένων πλήρους κειμένου, Ζ39.50, βάση δεδομένων εικόνων, ή οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφοριών.

Η διαχείριση των συνδέσμων με τις ποικίλες πηγές πληροφόρησης είναι εύκολη διότι η MuseGlobal συντηρεί αυτόματα και ενημερώνει τα σχετικά αρχεία έτσι ώστε ο πελάτης να έχει πάντα τις σωστές συνδέσεις και να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Τα επί πλέον χαρακτηριστικά του πακέτου είναι:

 • Το MuseSearch είναι εντελώς παραμετρικό (customizable) τόσο στην εμφάνιση (look and feel), όσο και στον τρόπο που λειτουργεί.
 • Οι πελάτες μπορούν να ορίσουν το δικό τους interface καθώς και τη λειτουργικότητα του προγράμματος, όπως τις επιλογές επεξεργασίας, τις πηγές και την ομαδοποίησή τους, τις επιλογές αναζήτησης και τις επιλογές εμφάνισης.
 • Οι χρήστες πιστοποιούνται κατά την πρώτη είσοδό τους στο σύστημα (single sign-on) για πρόσβαση στις επιλογές και πηγές πληροφόρησης για τις οποίες έχουν ανάλογη εξουσιοδότηση.
 • Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ολοκληρωμένα, επιτρέποντας στους χρήστες μια ευρεία σειρά ενεργειών, όπως την απομάκρυνση των διπλών, την επιλογή βάσει κριτηρίων (filtering), την ταξινόμηση, την ιεράρχηση, την εμφάνιση και άλλες λειτουργίες που εφαρμόζονται στο σύνολο των αποτελεσμάτων.
 • Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων μπορούν να αποθηκευθούν στο χώρο εργασίας (WorkRoom) του χρήστη για μετέπειτα επεξεργασία. Μια επιλογή επαγρύπνησης (alert) είναι διαθέσιμη, η οποία  επιτρέπει στο χρήστη να διασώσει μια ακολουθία αναζητήσεων και να ζητήσει να εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Σύνδεσμοι από τις εγγραφές αποτελεσμάτων δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να τοποθετήσει αίτηση αγοράς του υλικού κατ’ ευθείαν μέσα από το MuseSearch.
 • H λειτουργία διασύνδεσης επιτρέπει στο χρήστη πρόσβαση, κατ’ ευθείαν από τη λίστα αποτελεσμάτων, σε συνδεδεμένες πληροφορίες, αυξάνοντας την παραγωγικότητά του.
 • Το Source Factory της MuseGlobal παρέχει σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, ενημέρωση και συντήρηση του αρχείου συνδέσμων, και δίδει στους πελάτες MuseSearch τη δυνατότητα να ελέγχουν την κατάσταση των συνδέσεων με τις πηγές που έχουν επιλέξει και να ενημερώνουν τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες πιστοποίησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άμεση και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση παρά τη δυναμική φύση των αλλαγών στα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφόρησης.

 

Το MuseSearch επικοινωνεί με τους στόχους του μέσω connectors που συνιστούν την MuseGlobal Source Library, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς. Σήμερα η MuseGlobal Resource Library περιλαμβάνει Source Packages για τις ακόλουθες πηγές-στόχους:

 • 5.000 Βάσεις δεδομένων
 • 182 Βιβλιοθήκες
 • 12 Συστήματα Αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών
 • 4 Δανειστικά & Πελατιακά Πληροφοριακά Συστήματα
 • 3 Συστήματα ILL
 • 26 Μηχανές Web
 • 16 Συστήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου(e-Commerce)
 • 4 Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου(CMS)

Προϊόντα της ELiDOC για Discovery:

. επικοινωνήστε μαζί μας .

#

Ηρακλείου 162-164,  ΤΚ. 11142,  Ριζούπολη

 • #

  Τηλέφωνο 210 2588510

 • #

  FAX 210 2514572

 • Email info [at] elidoc.gr

Βρείτε μας στο χάρτη