Η εταιρεία ELiDOC Systems and Services έχει 20 χρόνια συνεχούς επιτυχημένης δραστηριότητας στο χώρο της Αυτοματοποίησης και Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης.Κύριοι τομείς που καλύπτει είναι:

Η αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών με κύρια αντιπροσώπευση της εταιρείας
Infor (πρώην Geac) και των ολοκληρωμένων συστηματων (ILS) Advance και V-Smart.
H παροχή ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες με κύρια κατεύθυνση την καταλογογράφηση συλλογών (αναδρομική και τρέχουσα) σε όλα τα επίπεδα (περιγραφική, θεματική και ταξινόμηση) και την ταξιθέτηση συλογών. Η καταλογογράφηση γίνεται σε format Marc και σε οποιοδήποτε σύστημα αυτοματοπίησης (Advance, V-Smart, Horizon, ABEKT).
H αυτοματοποίηση ιστορικών αρχείων και μουσείων και η διαχείριση ψηφιακών αποθετηρίων και φωτογραφικών, ψηφιοποιημένων συλλογών. Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει επίσης την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης.
Η διαχείριση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης μέσω Internet. Αντιπροσωπεύει την κορυφαία εταιρεία του χώρου MuseGlobal Inc. και το Λογισμικό MuseSearch.
H ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση (e-learning) όπου υποστηρίζει καθιερωμένες σουίτες λογισμικού.